Kajiya Takanori soke

Kajiya-soke-seizaIwami Toshio soke Miyamoto Musashi’nin 12. nesil temsilcisidir.

Miyamoto Musashi
Terao Kyumanosuke Nobuyuki
Terao Goemon Katsuyuki
Yoshida Josetsu Masahiro
Santo Hikozaemon Kyohide
Santo Hanbe Kiyoaki
Santo Shinjuro Kiyotake
Aoki Kikuo Hisakatsu
Kiyonaga Tadanao Masami
Imai Masayuki Nobukatsu
Iwami Toshio Harukatsu
Kajiya Takanori

Photographie Antonin Borgeaud © 2011

Iwami soke ile roportaj Turkce’ye cevrilmistir.

Fotograf, Nguyen Thanh Thien. Kopyalanmasi yasaktir.

Reklamlar